Jobs - Technician

Jobs - Technician

* Sortable column
*Announcement Numbersort descending Title *Grade *Nationwide/ Statewide *Unit *Job Type *Closing Date
AZ-10203645-AF-18-231 AIRCRAFT ORDNANCE SYSTEMS MECHANIC WG-6652-5/8/10 (E1 - E5) 162 FW Technician 12.12.2018
AZ-10120615-AF-18-095 SHEET METAL MECHANIC (AIRCRAFT) WG-3806-5/8/10 (E1 - E5) Statewide 162 FW Technician 05.21.2018
AZ-10131760-AR-18-099 PROGRAM ANALYST GS-0343-9 (E5 - E8) Nationwide AZ SAAO Technician 05.25.2018
AZ-10208673-AF-18-242 POWERED SUPPORT SYSTEMS MECHANIC WG-5378-5/8/10 (E1 - E5) Nationwide 162 FW Technician 12.03.2018
AZ-10209219-AF-18-243 LOGISTICS MANAGEMENT SPECIALIST GS-0346-9 (E5 - E8) Statewide 161 ARW Technician 05.30.2018
AZ-10208161-AR-18-240 SUPERVISORY AIRCRAFT PILOT (FACILITY COMMANDER) GS-2181-14 (O4 - 3 YRS TIG or O5) Nationwide AASF 2 Technician 12.13.2018
AZ-10211243-AR-18-245 SUPERVISORY HUMAN RESOURCES SPECIALIST (MILITARY) GS-0201-11 (E5 - E7) Statewide G1 Technician 05.25.2018
AZ-10208019-AR-18-239 MOTOR VEHICLE OPERATOR WG-5703-8 (E2 - E6) Statewide AASF 1 Technician 05.28.2018
AZ-10160904-AF-18-159 TRAINING TECHNICIAN GS-1702-9 (E4 - E6) Statewide 214 AG Technician 05.28.2018
AZ-10198788-AR-18-227 HUMAN RESOURCES SPECIALIST (MILITARY) GS-0201-9 (E5 - E8) Statewide G1 Technician 05.31.2018

Pages